Gwneud cais am Grant Cynllun Kickstart neu ychwanegu mwy o swyddi i’ch cytundeb grant presennol

Cyflogwyr
Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i wneud cais am grant Cynllun Kickstart neu ychwanegu swyddi ychwanegol i’ch cytundeb swyddi presennol.
Edrychwch i weld os gallwch wneud cais am grant drwy’r Cynllun ‘Kickstart’.
Pyrth
Bu i geisiadau gan byrth Kickstart newydd gau ar 27 Ionawr 2021. Os ydych yn borth Kickstart sydd eisoes gyda chytundeb grant gyda’r DWP, gallwch barhau i ychwanegu mwy o gyflogwyr a swyddi drwy ddefnyddio’r gwasanaeth hwn.

Mae’r gwasanaeth ar-lein hefyd ar gael yn Saesneg (English).

Bydd y gwasanaeth hwn yn amseru allan ar ôl 1 awr o anweithgarwch. Casglwch yr holl wybodaeth rydych ei angen cyn i chi ddechrau. Ni allwch arbed a dychwelyd i’ch cais.

Cyn i chi ddechrau

Mae’r wybodaeth y gallech fod ei angen am eich sefydliad a/neu’r cyflogwyr rydych yn gweithredu fel porth iddynt gynnwys:

  • enw, cyfeiriad a manylion cyswllt cofrestredig y sefydliad
  • rhif cyfeirnod Tŷ'r Cwmnïau, rhif y Comisiwn Elusennau neu rif yr ‘Office of the Scottish Charity Regulator’, os oes un. Mae pyrth hefyd angen rhoi unrhyw rif cyfeirnod ar gyfer cyflogwyr, os oes un
  • manylion o’r swyddi cynllun Kickstart, cyflogwyr a’u lleoliad
  • nifer o weithwyr sy’n cael eu talu yn y sefydliad sy’n cynnig swyddi cynllun Kickstart
  • gwybodaeth ategol i ddangos bod y lleoliadau gwaith yn swyddi newydd ac yn cwrdd â meini prawf Cynllun Kickstart. Mae’n rhaid i byrth ddweud wrthym sut maent yn gwirio’r math yma o wybodaeth gyda chyflogwyr
  • sut bydd sgiliau cyflogadwyedd tymor hir pobl ifanc yn cael eu datblygu. Mae’n rhaid i byrth ddweud wrthym sut maent yn gwirio’r math yma o wybodaeth gyda chyflogwyr

Os ydych yn ychwanegu mwy o swyddi i’ch cytundeb grant presennol (rydym yn galw hyn yn amrywiad) byddwch hefyd angen:

  • eich rhif adnabod cais cynllun Kickstart. Gallwch ddod o hyd i hwn ar eich cytundeb grant neu ddogfennau ynghylch taliadau
Dechrau nawr