Gwneud cais am Grant ‘Kickstart’ i Gyflogwyr

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i wneud cais am grant cyflogwr y Cynllun ‘Kickstart’. Gallwch ddefnyddio'r gwasanaeth hwn os ydych yn gyflogwr neu'n cynrychioli grwp o gyflogwyr a bod gennych 30 neu fwy o leoliadau gwaith y Cynllun ‘Kickstart’.

Edrychwch i weld os gallwch wneud cais am grant drwy’r Cynllun ‘Kickstart’.

Dechrau nawr

Mae’r gwasanaeth ar-lein hefyd ar gael yn Saesneg.

Cyn i chi ddechrau

Byddwch angen:

  • rhif cyfeirnod Tŷ'r Cwmnïau neu rif y Comisiwn Elusennau
  • cyfeiriad a manylion cyswllt y sefydliad
  • manylion lleoliadau gwaith y Cynllun ‘Kickstart’ a'u lleoliad
  • gwybodaeth ategol i ddangos bod y lleoliadau gwaith yn swyddi newydd ac yn cwrdd â meini prawf Cynllun y ‘Kickstart’
  • gwybodaeth am y gefnogaeth y gall y sefydliad ei rhoi i ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd pobl ifanc